分类
如何提高外汇交易技能

Heikin-Ashi交易图表详解

Heikin-Ashi คืออะไร สูตรที่มาและกลยุทธ์การเทรด

สังเกตได้ว่า การคำนวณ Heikin-Ashi จะใช้แท่ง Heikin-Ashi ก่อนหน้าด้วย ซึ่งในการคำนวณ Heiken-Ashi แท่งแรกสุดเพื่อเริ่มการคำนวณ จะใช้ค่า Close เท่ากับ (O+H+L+C)/4 ส่วนค่า Open จะใช้ (O+C)/2 (ซึ่งจะเห็นได้ว่าการคำนวณแท่งแรกสุดของ Heikin-Ashi นั้นต่างแตกจากปกติ แต่ผลกระทบนี้จะค่อยๆหายไปเมื่อเกิดแท่ง Heikin-Ashi ขึ้นมาเรื่อยๆ โดยปกติประมาณ 7-10 แท่ง)

ตัวอย่างการคำนวณ

Heiken-Ashi excel

Normal candlestick vs Heikin-Ashi

จากกราฟข้างต้น เป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างกราฟแท่งเทียนทั่วไป กับ กราฟ Heikin-Ashi

การตีความหมาย

Heikin-Ashi มีส่วนที่คล้ายกับ แท่งเทียนทั่วไป และมีบางส่วนที่แตกต่าง

ส่วนที่คล้ายกับ แท่งเทียนทั่วไป คือ Heikin-Ashi เป็นสี ขาว/เขียว เมื่อราคาปิด สูงกว่า ราคาเปิด และ Heikin-Ashi เป็นสี ดำ/แดง เมื่อ ราคาปิด ต่ำกว่า ราคาเปิด … ซึ่งเหมือนกับแท่งเทียนปกติทั่วไป

แต่ในส่วนที่แตกต่างนั้น คือ Heikin-Ashi จะแตกต่างจากแท่งเทียนปกติทั่วไป ในช่วงที่แท่งเทียน Heikin-Ashi มีลักษณะสีขาว/เขียว ยาวๆ ก็จะชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อที่หนาแน่นในช่วง 2 วันก่อนหน้า และการยก Low Heikin-Ashi交易图表详解 ที่สูงขึ้นเรื่อยๆของแท่งเทียน Heikin-Ashi ก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อเช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม หาก Heikin-Ashi เกิดลักษณะสีแดง/ดำ ก็จะชี้ให้เห็นถึงแรงขายที่หนาแน่นในช่วง 2 วันก่อนหน้า และการทำ High ที่ต่ำลงเรื่อยๆของแท่งเทียน Heikin-Ashi ก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของแรงขายเช่นเดียวกัน

QQQ Heikin-Ashi

จากกราฟข้างต้น หุ้น QQQ ในกราฟ Heikin-Ashi และกราฟแท่งเทียนทั่วไป

ลูกศรสีน้ำเงิน แสดงถึงช่วงที่ Heikin-Ashi สะท้อนถึงแรงซื้อและแรงขายที่ต่อสู้กัน (ยังไม่รู้ว่าใครชนะ) ในขณะที่แท่งเทียนปกติทั่วไปเป็นลักษณะ สีขาวและดำ 2 แท่ง ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณในการกลับตัวของราคา

ลูกศรสีแดง เป็นช่วงที่แท่งเทียน Heikin-Ashi ปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยสังเกตจากการทำ High ที่ต่ำลงต่อเนื่องของแท่งเทียน (ไม่มีไส้เทียนด้านบนเลย) แสดงถึงแนวโน้มขาลง

ลูกศรสีเขียว แสดงถึงช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แท่งเทียน Heikin-Ashi ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ยก Low สูงขึ้นต่อเนื่อง (ไม่มีไส้เทียนด้านล่าง) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น

Doji และ Spinning Tops ใน Heikin-Ashi

รูปแบบแท่งเทียนใน Heikin-Ashi มีไม่เยอะเท่า รูปแบบแท่งเทียนปกติทั่วไป โดยจะมีเพียง 2 Heikin-Ashi交易图表详解 รูปแบบเท่านั้น ก็สามารถหาสัญญาณการกลับตัวของราคา คือ

dojispin

คล้ายกับรูปแบบแท่งเทียนปกติที่ 2 รูปแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึง การต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขายที่ยังไม่รู้ว่าใครชนะ ซึ่งมักจะเป็นจุดกลับตัวของรอบการแกว่งตัวนั่นเอง

เมื่อใช้กราฟ Heikin-Ashi เมื่อเกิด Doji หรือ Spinning Tops ยังไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าแนวโน้มต้องเปลี่ยน จะต้องถูกยืนยันการ Breakout ผ่านแนวรับหรือแนวต้านก่อน ถึงจะยืนยันรอบการกลับตัวนั้น

hashi-catdoji

ตัวอย่างกราฟด้านบน หุ้น CAT

 1. เกิดแท่งเทียนรูปแบบ Spinning Top ในช่วงขาลง จากนั้นทะลุแนวต้านขึ้นมาก็จริง แต่สุดท้ายเป็นแค่ Failed Break (ไม่มีสัญญาณใดที่สมบูรณ์แบบ)
 2. เกิด Doji ก่อนในรอบขาลง แล้วจากนั้นทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ จากนั้นเข้าสู่รอบการขึ้นเต็มตัว
 3. เกิด Doji ในช่วงปลายของขาขึ้น จากนั้นหลุดแนวรับลงมา เป็นการยืนยันรอบการลง
 4. เกิด Spinning Top ในรอบของขาลง แต่ไม่มีการ Breakout ผ่านแนวต้านขึ้นมา ทำให้การกลับตัวในถูกยืนยัน มีแนวโน้มที่จะลงต่อ

การตี Trend line ใน Heiken-Ashi

การดูกราฟ Heiken-Ashi ก็สามารถใช้การลากเส้น Trend line ในการหาแนวโน้มของราคาได้เช่นเดียวกัน

Trend line Heiken-Ashi

ราคาฟอร์มตัวในกรอบ Downtrend channel จากนั้นเกิดการ Breakout ผ่านกรอบดังกล่าวขึ้นมา ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณการยืนยันการขึ้นรอบใหม่ (จบรอบการพักตัว)

สรุป

Heikin-Ashi ประโยชน์หลักของการใช้งานคือช่วยกรอง Noise ของราคาออกไป และ สามารถบ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัว ซึ่งนักเทคนิคสามารถใช้เครื่องมืออื่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดจากรูปแบบแท่งเทียนนี้ได้อีกด้วย เช่นการดู Volume, ใช้ Indicator ประกอบ ก็จะยิ่งช่วยให้การเทรดของเราแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Heikin Ashi

Heikin Ashi is a charting technique that can be used to predict future price movements. It is similar to traditional candlestick charts. However, unlike a regular candlestick chart, the Heikin Ashi chart tries to filter out some of the market noise by smoothing out strong price swings to better identify trend movements in the market.

To build Heiken Ashi, a formula is used in which price data are entered, while ordinary candles are built exclusively on bare numbers, without using any calculations.

How are candles calculated on the Heikin Ashi chart?

To calculate, Heikin Ashi uses the OCHL formula: which stands for Open, Close, Heikin-Ashi交易图表详解 High, Low. These are four components that affect the shape, size, and direction of the candles. The formula for their calculation is given below:

 • Open = (Previous Open + Previous Close) / 2.
  In regular candles, the open level is at the Heikin-Ashi交易图表详解 Heikin-Ashi交易图表详解 Heikin-Ashi交易图表详解 close of the previous candle (if there is no gap in the market). In Heikin Ashi, a new candlestick opens at the middle level, between the opening and closing of the previous one.
 • Close = (Close + Open + High + Low) / 4.
  Average value between low, high, open and close of the current candle.Heikin-Ashi交易图表详解
 • High = The highest value of a recent high, open, or close.
 • Heikin-Ashi交易图表详解
 • Low = The lowest value of the recent low, open or close.

From time to time, some of these values will be equal, which will affect the overall Heikin-Ashi交易图表详解 appearance of the chart. The choice of the timeframe will also have a big impact on the look of the chart.

From the above formulas, it becomes clear that the current candlestick of the indicator is calculated with a delay, therefore the signals Heikin-Ashi交易图表详解 given by Heikin Ashi are of a lagging nature. In this case, the calculations of a new candle will be possible only after the next one appears on the price chart.

When trading volatile instruments on small timeframes, the indicator can help to effectively filter out market noise, false breakouts, and entry points. It is worth noting, however, that when working on a market with low volatility and/or on large timeframes, Heikin Ashi will rarely give signals. Moreover, the reliability of these signals will be Heikin-Ashi交易图表详解 low, due to the delay of the indicator itself.

How to enable Heikin Ashi

You can enable Heikin Ashi in the chart type settings:

What settings does Heikin Ashi have?

The settings for this type of chart do not differ from the settings of regular candlesticks, except for the item Show real prices on price scale (instead of Heikin Ashi price), which is responsible for displaying the label of the last price of Heiken Ashi along with the label of the last price of a regular candlestick chart.

A Simple, Profitable Heikin-Ashi Trading System

Heikin-Ashi candlesticks are a slightly different way of viewing the markets. In this article, I will show how they are Heikin-Ashi交易图表详解 used as part of a profitable trading strategy.

Heikin-Ashi Candlesticks


The image below shows the DJIA with standard Japanese candlesticks.

DJ30 Industrial Avg Index

This next image below shows the DJIA over the same period using Heikin-Ashi candlesticks.

DJ30 Industrial Avg Index Heikin-Ashi Trading System

The two images are quite similar but note how the trends are clearer on the Heikin-Ashi chart. This is because we calculate Heikin-Ashi candles based partly on the average price and partly on the price of the Heikin-Ashi交易图表详解 preceding candle. The effect of this is to smooth the candles and gloss over minor moves in the opposite direction to the primary trend.

The advantage of Heikin-Ashi candlesticks Heikin-Ashi交易图表详解 is that they make the trend clearer and help nervous traders (which is all of us sometimes!) remain with the dominant trend. However, it is important to remember Heikin-Ashi交易图表详解 that when the market does change direction Heikin-Ashi candles react more slowly.

Heikin-Ashi Trading Strategy

In this strategy, I used historical data from the EUR/USD pair on the 4-hour timeframe. The historical data was from 2000 – 2014.

The strategy I backtested is:

 • Trade Long when Heikin-Ashi turns positive and MACD is below 0
 • Trade Short when Heikin-Ashi turns negative and MACD is above 0
 • Close Long when Heikin-Ashi turns negative
 • Close Short when Heikin-Ashi turns positive

I used a stop-loss and profit target of the ATR * 10.

I did a second backtest which included a trailing stop of the ATR * 1.

Additionally, I only took trades that occurred during the European Heikin-Ashi交易图表详解 trading session. The European session includes the very end of the Asian session and also the US morning session.

Finally, I wanted to take account of the summer slowdown in the financial markets an so excluded the months of July and August from Heikin-Ashi交易图表详解 my analysis.

Backtest Results

Tradinformed Backtest Models

If you want to take your trading to the next level, the most important step is being able to test your strategies. Once Heikin-Ashi交易图表详解 you can do this, you will be able to discard the useless advice and Heikin-Ashi交易图表详解 focus all your attention on what really works.

I backtested the trading strategy using a Tradinformed Backtest Model. This is a spreadsheet that can be used to test all Heikin-Ashi交易图表详解 sorts of trading and investment strategies. Excel is a great tool to use for Heikin-Ashi交易图表详解 backtesting because it is very accessible and allows testing of quite complex strategies.

You Heikin-Ashi交易图表详解 can find more about how to use a Tradinformed model here: How to Use a Tradinformed Backtest Model. And see the latest models in the Tradinformed Shop.

Heikin Ashi indicator for MT4: Free Download

Heikin Ashi indicator is a type of mt4 indicator that shows the average of high, low, open, and close prices on the chart in Heikin-Ashi交易图表详解 the form of the candlestick. Heikin Ashi resembles a candlestick chart but it uses the average value to determine the OHLC values.

In the metatrader, The Heikin Ashi chart is not available. You have to manually apply the Heiken Ashi indicator to Heikin-Ashi交易图表详解 the mt4 chart. The indicator will plot Heiken Ashi candlesticks on the chart. it is also denoted by the HA indicator.

heikin ashi indicator

The formula used in heikin ashi mt4 indicator

A Heikin-Ashi交易图表详解 candlestick consists of four OHLC values. OHLC means open, high, low, and close price. Heikin Ashi candlestick is a more advanced form of the simple candlestick. There is Heikin-Ashi交易图表详解 a simple formula that’s used in the mt4 indicator.

 • Close price of Heikin Heikin-Ashi交易图表详解 Ashi = average of open, high, low, and close
 • Open price of Heikin Ashi = average of previous heikin ashi candlestick open and close
 • The high price of Heikin Ashi = maximum high of open, close or high
 • Low price of Heikin Ashi Heikin-Ashi交易图表详解 = minimum low of open, close or low

Why Heiken Ashi indicator is important?

As this indicator uses the average values to display output on the chart, it is useful to identify a true trend reversal. For example, a simple candlestick chart gives many false trend reversal signals because it uses the current market values. But heikin ashi uses average values and it takes time to show a reversal signal.

Most of the retail traders use the Heiken Ashi indicator with a price action strategy to increase the winning probability and to hold the trade for a longer time. If you are not able to hold the trade then we will recommend you to use the Heiken Ashi indicator.

Take your trading to Next level with Supply & Demand indicator